Csicser és Budvár társaságában. (Székelyudvarhely, Hargita megye, Erdély)

admin
264
találat
Csicser- és Budavár

Székelyudvarhely határában, Székelykeresztúr felé haladva található két kiemelkedés, melyek a Csicser és Budvár (625 m) neveket viselik magukon.

Mintha két iker dombocskára tekintenénk, vagy egy púpos teve púpjaira, első ránézésre olyan hasonlóak. Megkülönböztetési jegyük leginkább abban fogható meg, hogy a Budvár egyik oldala sziklás, a másik erdős, míg Csicsert mindenütt erdő borítja. Sokan csak egy-egy hátizsákkal indulnak neki ezeknek a kisebb hegyeknek, egy jó kirándulás reményében tavasszal, amikor a legzöldebb az erdő, vagy ősszel, amikor csodálkozhatnak az erdő millió színt öltött lombkoronájában. Ez a két csúcs azonban a történelem homályába vesző értékeket, titkokat és történeteket is őriz, amelyről a kirándulók nemegyszer, könnyedén megfeledkeznek. 

A legrégebbi történet a Budvárhoz tartozik, ahol a legenda szerint hunok jártak, s közülük is a nagy hun királynak, Attilának a testvéröccse, Buda építtetett várat. A név is a Buda által építetett várból eredeztethető: Budvár (Buda vára). Ezen a helyen állítólag maga Attila is sokat időzött. Később ez lett a keresztény hitre tért székelyek egyik legszentebb helye. A csúcson ma már nem látható a vár, mert 1241-ben tatárok lepték el a vidéket, akik lerombolták a falakat. Azonban, ha figyelmesen járunk a tetőn itt-ott még találhatunk olyan nyomokat, amelyek a vár ottlétét bizonyítják – olyan maradványokat, amelyek hunokig visszanyúló történelmet őriznek. A csúcsot ma „csak” kopjafa jelöli, ő fogadja a csúcsra ért, megfáradt kirándulót. A tetőre fel- és levezető ösvény meredek, és helyenként nagyon hullámzó. A székelyudvarhelyi fiatalok sokszor „csapnak a hónuk alá egy-egy terep-bicajt” és hódítják meg ezeket az ösvényeket, próbálják ezeket megszelídíteni, de úgy tűnik, a makacs domb nem mindig hódol be nekik. 

A sziklás részen található kisebb-nagyobb üregek és bemélyedések a vár lerombolása után is menedéket nyújtottak a székelyeknek a történelem során. Ezek ma is láthatók és titokzatosságuk miatt csalogatják az odatévedőt. Buda várának helyére a XI-XII. század fordulóján a székelyek őrhelyvárat építettek. Ezeket a várakat a székely nép úgy építette, hogy azt egy másik őrhelyről tisztán lehessen látni, veszély esetén pedig ezeket a helyeket lármafákként működtették. Az őrhelyekbe máglyát raktak a székelyek, s amikor veszély volt meggyújtották – máglyáról máglyára terjedt a veszély híre – s így adták egymás tudatára a fennálló helyzetet.  

A Csicser tetején is egy ilyen „lármafa”- szerepű váracska állott egykor. Csicser tetejéről messzebb el lehet látni, mivel magasabb, mint a Budvár. Látszik innen Zete vára, Kadics vára, de még a bágyi és a galambfalvi várak is. Ma azonban, ha tüzet gyújtanánk az egyiken nagy valószínűséggel nem indítanánk el a máglyák láncolatát az összes többin, csak a természetvédők figyelmét vonnánk magunkra. Mindenképp, ha a természetbe kívánkoznánk a két csúcs társaságára mindig számíthatunk. 

Képek és forrásaik:

Kérjük, ossza meg máshol is!