A Turul szárnyai alatt

admin
312
találat

„A Rákóczi-szabadságharcz legelső jelentős mozzanata a tisza-becsi ütközet volt 1703 július 14-ikén. Gróf Bercsényi Miklós július első napjaiban érkezett meg Lengyelországból,

mintegy 800 főnyi segédcsapatával, mely a kióvi palatínus két század lengyel gyalogosából, továbbá Wisniowiczkiherczeg könnyű lovasaiból állott. Voltak ezeken kívül Bercsényi hadában kozákok és úgynevezett «ködmönös tatárok» is, a kik tüzes nyilaikkal váltak később a labancz előtt félelmetesekké. Bercsényi a zavadkai táborban találkozott Rákóczival. Itt haditanácsot tartván, elhatározták, hogy a hegyek közül leereszkednek a síkságra és átkelnek hadaikkal a Tiszán, jól tudván, hogy ha az átkelés sikerűl, a háború csakhamar országos kiterjedést fog venni. Az átkelésre a tisza-becsi révet szemelték ki, melynek sánczait Kende Mihály, Stein és Beinprecht császári kapitányok hadai és egy Montecuccoli-század védte. Július 14-ikén Rákóczi és Bercsényi Ocskay László és Borbély Balázs segítségével heves lovasrohammal bevették a Tiszakanyarulat sánczait. A kurucz sereg diadalmasan kelt át a Tisza balpartjára, az Alföld szivébe. Ezzel az eddig szűk körre szorított, inkább csak helyi jellegű mozgalom egyszerre országos jelentőségűvé lett. S ez adja meg a tiszabecsi ütközet történelmi nevezetességét.”

A fent idézett sorok a Vasárnapi Újság 1903-ban megjelent 39. számából származnak. „A tisza-becsi ütközet emlékei” c. írás azon emlékművekről szól, melyeket a győztes ütközet tiszteletére emeltek. Ez a bizonyos ütközet az ugocsai Tiszaújlak határában zajlott, s 200. évfordulója alkalmából, 1903-ban Szatmár és Ugocsa megyék támogatásából, valamint közadakozásból emlékművet emeltek itt a jeles esemény tiszteletére. A kiterjesztett szárnyú, csőrében kardot tartó turulmadár egy 18 méter magas oszlopon helyezkedett el. 1945-ben a helyi vezetők földig romboltatták az emlékművet, ezzel mutatva elkötelezettségüket a szovjethatalom felé. Maga a madár Ungvárra került, s mai napig is ott található.
1989-ben Bíró Andor, a tiszapéterfalvai Határőr kolhoz elnökének közbenjárását követően, hosszas huzavona után az emlékművet újraépítették és újraavatták.

II. Rákóczi Ferenc alakját Kárpátalja-szerte nagy tisztelet övezi, ahogyan a múlt dicsőséges eseményére emlékeztető Turul-emlékművet is. Kárpátalja magyar lakossága minden évben megemlékezik a Rákóczi-szabadságharc első győztes csatájáról. Az ünnepség a Tiszaújlak központjában, a Sóház falán elhelyezett Esze Tamás-emléktáblánál veszi kezdetét, mely után az ünneplő tömeg, élükön Rákóczi-korabeli ruhákat viselő fiatalokkal, együtt vonul át a Turulhoz.

A Turul-emlékmű kb. 200 méterre található a Tisza-hídtól, 100 méterre a Tiszabecs-Tiszaújlak határátkelőtől. Aki ezen a ponton lép be az országba, okvetlen vegyen egy jobbkanyart, és nézze meg!

Espán Margaréta

A rendezvényről készült képek forrása: karpataljalap.net

Kérjük, ossza meg máshol is!